เกี่ยวกับเรา
ReadyPlanet.com
เกี่ยวกับเรา


BIM100 มีที่มาจากแนวคิดที่อยากจะนำเสนอผลงานวิจัย หรือเรื่องราวที่มีคุณประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์ และมีสุขภาพที่ดี ในระยะยาว มีอายุที่ยืนยาว ร่างกายที่มีภูมิคุ้มกันที่มีดุลยภาพ ( สมดุล ) ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนอีกต่อไป

หากการนำเสนอเรื่องราวที่เป็นวิทยาศาสตร์ งานวิจัยเพียงอย่างเดียวคงจะไม่เกิดความเข้าใจเป็นแน่ ..... ฉะนั้น การที่จะสร้างความเข้าใจและสร้างความน่าสนใจให้กับผู้บริโภคหรือผู้ชมในการ ให้ได้รับข้อมูล ความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องและไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือความเข้าใจผิด จะต้องนำเสนอในแบบการเล่าเรื่องเป็น Story โดยให้แขกรับเชิญที่ได้ผ่านช่วงเวลาแห่งความเจ็บปวด ทนทุกข์ทรมานจากภาวะโรคภัยไข้เจ็บที่รุมเร้า การสูญเสียโอกาสทุกๆอย่างในการดำเนินชีวิต มาเล่าและแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการที่ได้ ใช้ BIM

ไม่ว่าจะ เป็น ประชาชนคนธรรมดา ทุกเพศทุกวัย หรือบรรดานักแสดง ศิลปินแขนงต่างๆ หรือแม้แต่กลุ่มผู้บริหารประเทศ หรือชาวต่างชาติ ฯลฯ มาเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ที่ได้ผ่านภาวะภูมิคุ้มกันในร่างกายที่ไม่สมดุล จนก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บที่ตามมา แต่ทำไม.... ! ถึงได้หายและกลับมามีสุขภาพที่ดีแข็งแรงยิ่งกว่าเดิม สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็น เรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงและได้มีการใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติสูตรพิเศษ BIM มาแล้ว ซึ่งเชื่อถือได้และเป็นงานวิจัยโดยนักวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ของไทย จนขณะนี้ได้เผยแพร่ภูมิปัญญาไทยไปสู่ชาวโลกแล้ว

ดังนั้น BIM100 จึงเกิดขึ้น และทำไมถึงต้องเป็น BIM100 ก็เพราะว่า เราอยากให้คนไทยจนไปถึงประชากรโลกได้มีสุขภาพดี มีอายุยืนยาวไปจน 100 ปี และเราจะสร้าง/ตั้งชมรม BIM Society ขึ้นมาโดยมีสมาชิกเป็นผู้ที่มีสุขภาพดี ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียน มีคุณภาพชีวิตที่ดี เข้ามาเป็นสมาชิก ยิ่งสมาชิกใน BIM Society มีมากขึ้นเท่าไหร่ เราก็จะเห็นมีแต่คนที่มีสุขภาพดีขึ้นมากเท่านั้น และจะเป็นตัวชี้วัดได้ถึงสุขภาพของประชากรโลกอย่างชัดเจน และสิ่งสำคัญอีกประการที่เป็นความภาคภูมิใจที่ ประเทศไทยได้มีนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย ภาคเอกชน องค์การมหาชน บริษัทมหาชนได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ที่จะได้โดยตรงต่อประชากรโลกและเป็นความ ภูมิใจของคนไทยที่ได้นำเอาภูมิปัญญาไทยมาพัฒนาจนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้าง คุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวง และสร้างชื่อเสียงให้กับวงการวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ของไทยเป็นที่ประจักษ์ ต่อสายตาชาวโลก ………

 

 


ชื่อ-นามสกุล :  *
เบอร์โทรศัพท์ :  *
อีเมล์ :  *
รายละเอียด :  *